Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019

Ανοικτά δεδομένα (open data) και εκπαίδευση

(ή μια ανάλυση των βαθμολογιών στις Πανελλήνιες)


Photo by rawpixel on Unsplash

Πρόσφατα δημιούργησα εκπαιδευτικό υλικό για την πλατφόρμα  e-learing του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στα πλαίσια κάποιων από αυτών των μαθημάτων ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να παρουσιάσουν μια δική τους ανάλυση σε ένα σύνολο δεδομένων της επιλογής τους. Ο συνάδερφος Δημήτρης Τσορτανίδης έστειλε μια πολύ ενδιαφέρουσα εργασία στην οποία συγκρίνει τις βαθμολογίες στα μαθηματικά στις Πανελλήνιες εξετάσεις των υποψηφίων ανά περιοχή. Η ανάλυση είναι σε αρχικό στάδιο αλλά ένα βασικό συμπέρασμα είναι η μειωμένη επίδοση σε Ξάνθη, Ροδόπη και Κεφαλονιά όπου η μέση επίδοση είναι κοντά στο 5 με άριστα το 20. Στην Ξάνθη ιδιαίτερα φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντική.

Ο κύριος Τσορτανίδης είναι Mαθηματικός, απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης "Μαθηματικά των Υπολογιστών - Υπολογιστές στην Εκπαίδευση" με κατεύθυνση "Υπολογιστική Νοημοσύνη" του ίδιου τμήματος. Zει και εργάζεται στην Πτολεμαΐδα ως εκπαιδευτικός. Είναι διαχειριστής των ιστοσελίδων www.emathimatika.com και www.tsortanidis.gr. Σκοπεύει να συνεχίσει τις αναλύσεις και ελπίζω να έχει σύντομα και άλλα ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Μπορείτε να διαβάσετε όλη την εργασία του σε αυτόν τον σύνδεσμο.


 Η εργασία αυτή είναι ένα παράδειγμα της αξίας των ανοικτών δεδομένων. Με τον όρο ανοικτά δεδομένα εννοούμε δεδομένα που είναι ταυτόχρονα:
  • δημόσια και ελεύθερα επεξεργάσιμα από νομικής πλευράς
  • εύκολο να εντοπιστούν και σε κατάλληλη μορφή για επεξεργασία από υπολογιστές
Τα δεδομένα με τις βαθμολογίες βρίσκονται στη σελίδα http://www.data.gov.gr/  και ελπίζω ότι ο συνδυασμός τους και με άλλες πηγές θα δώσει πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Σε κανονικές συνθήκες, ένα σύγχρονο κράτος θα τα αξιοποιούσε για τη χάραξη της εκπαιδευτικής του πολιτικής. Για παράδειγμα, με βάση τέτοιες αναλύσεις θα μπορούσαν να εντοπιστούν περιπτώσεις όπου χρειάζεται να τρέξουν εξειδικευμένες δράσεις για να μειώσουν το όποιο εκπαιδευτικό χάσμα μεταξύ μαθητών διαφορετικών περιοχών.


Σχετικά με μαθήματα e-learning του Πανεπιστημίου Αθηνών για την ανάλυση δεδομένων συγκεντρωμένους συνδέσμους για τα σχετικά μαθήματα μπορείτε να βρείτε στο Data Analysis Science, ένα άλλο ιστολόγιο που διατηρώ σχετικά με την ανάλυση δεδομένων.

Για όσους ενδιαφέρονται για τα ανοικτά δεδομένα στο "Κίνηση για τη διάδοση των Ανοικτών Δεδομένων"υπάρχουν κάποιες επιπλέον πληροφορίες καθώς και ένα κάλεσμα σε δράση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου