Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015

Σεμινάριο Υπολογιστικής Τοπολογίας


Και μια ανακοίνωση που ίσως να ενδιαφέρει κάποιους. 
Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν απαιτείται η γνώση αλγεβρικής τοπολογίας.


Σεμινάριο υπολογιστικής τοπολογίας

Στόχος
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τις πρόσφατες εξελίξεις εφαρμογής της τοπολογίας για την επίλυση διάφορων προβλημάτων κυρίως για στην ανάλυση δεδομένων, στην κάλυψη δικτύων αισθητήρων και τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών.

Πλάνο
·        Εισαγωγή
·        Complexes
o   Simplicial complexes
o   Cech complexes
o   Vietoris – Rips complexes
o   Alpha Complexes
·        Ομολογία
·        Persistence Homology

Σε κάθε φάση και όπου αυτό είναι δυνατό θα δίνονται και εφαρμογές των εννοιών που παρουσιάζονται.
Αν υπάρχει ενδιαφέρον και χρόνος μπορεί να προστεθεί επιπλέον υλικό προς παρουσίαση.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
1.     G. Carlsson, “Topology and Data”, Bull. Amer. Math. Soc. 46 (2009), 255-308.
2.     H. Edelsbrunner, J. L. Harrer, “Computational Topology”, AMS, 2010.
3.     D. Panagopoulos, S. Hassapis, “A Short Exposition of Topological Applications to Security Systems”, Applications of Mathematics and Informatics to Science and Engineering, Springer, 2014.
4.   S. Weinberger, “What is Persistent Homology?”, Notices of the AMS Vol. 58 N. 1 (2011), 36-39.

Έναρξη:
Παρασκευή 6 Μαρτίου 11:00
Αίθουσα: A11   Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου